את דורשת שינהלו רשימות, תתני דוגמה איך לנהל רשימות.

אין לי מרשמים מוכנים,
אבל אציין בקיצור רשימות משמירה של שבועיים אשר עשיתי בגן.
שבועיים זה תקופה ארוכה, אין הרבה חומר,
אבל מכלול הבעיות והחוויות.
העובדות מדברות עבור עצמן.

נגישות