שעיסוקים שיטתיים, (יום ולילה) יתרמו להארכת זמן,
שנות עבודה של העובדות הקבועות,
ואולי יחסכו במידה רבה את התעייפות ואדישות וחוסר עניין לעבודה.

נגישות