כי כל העובדות היומיות תשמורנה בחילופין,
ביחד עם עובדת ממלאת מקום.
בישובים גדולים זה יתבצע כל 6 – 8 – 10 שבועות במשמרת,
ואלו בישובים קטנים יותר אפשר לגייס אחת או שתי אמהות.

נגישות