האם הביקורים בלילות שבת בחדרי ההורים,
אינם משפיעים לשלילה על ילדים מסוימים ועל חבריהם ?.

במיוחד גם קשה ביום ראשון, א. פשוט אינה מיוצבת.

ואילו י. שואלת: "מתי תיקח אותי האימא בחזרה לחדרה ?.

ולמה ל. ו-ב. ישנים בחדרי ההורים ?
אינני מציינת את אי השוויון שאי אפשר לקיימו,
אבל עובדה זו משפיעה ומעוררת געגועים, ואפילו דיכאונות,
רגעים וחוסר שקט אצל ילדים בעלי אופי יותר רגיש או לא מיוצב.

נגישות