ל. ו-מ. מתכסות בלילה בשמיכה מעל הראש. ל. בכתה,
פחדה, חלמה חלון נוראי.
אבל ההורים אינם מוכנים לכסות בלילה, אומרים שחם.
ל. מסבירה שפוחדת פחות כאשר היא מתכסה.
בחדר השינה הכללי הילד שמתעורר לרגע,
שומע נחירות ואנחות של השכנים,
דיבור תוך השינה, דפיקות התריסים,
טפטוף המים מהברז או רואים חושך זר או צללים זרים באור הזרקור.

הוילון מכסה לו את הלילה השחור.

נגישות