השומרת המסיימת את  התורנות , מעבירה לי את התפקיד,
ומצביעה על ילדים אותם צריך להוציא פעמיים בלילה,
וילד אחד פעם אחת.
מדוע דווקא אותם הילדים ?
מדוע פעמים ? מדוע בשעות מסוימות ולא אחרות ?.
היא לא יכלה להבהיר,אם זה לפי הוראת הרופא ?
או המשפחה ?
איזה תוצאות יש לכך ?
זה לא ברור.
כנראה מסורת המועברת מפה לפה, משבוע לשבוע.
מעניין שהיא אפילו לא ידעה את שמותיהם,
של כל הילדים שצריך היה להוציא,
היא ידעה רק את מקומות מטותיהם.

נגישות