34 ילדים בקומה אחת (11 ישנים בחדרים של ההורים).

נגישות