לילד הזכות...

לסודות משלו

לאמירת האמת

לכבוד לרכושו

לחינוך והשכלה

למחות על אי צדק

להישפט בבית דין של השווים לו

להגנה בבית משפט

לכבוד על צערו

לאמונה

להיות נאהב

לכבוד

לתנאים נאותים

לחיים טובים

להיות הוא עצמו

לטעות

להיכשל

להילקח ברצינות

לקבל הערכה על מה שהוא

לקוות, להתאונן ולשאול

 

נגישות