לכל הילדים יש את הזכות לדברים הבאים, לא משנה מה הגזע שלהם, מין שפה צבע, דת, דעה פוליטית או אחרת, היכן נולדו או למי הם נולדו

  • לכל ילד זכות טבעית לחיים
  • לכל ילד זכות להיקרא בשם
  • ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם
  • הזכות להביע את דעותיו בחופשיות בכל העניינים הנוגעים לו
  • הזכות לחפש, לקבל ולמסור מידע ורעיונות מכל סוג שהוא
  • הזכות לחופש מחשבה מצפון ודת
  • הזכות לחופש ההתאגדות ולחופש ההתקהלות השקטה
  • שום ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, משפחתו, ביתו ותכתובתו, ואף לא פגיעה שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב
  • לכל ילד תהייה גישה למקורות מידע כגון אמצעי התקשורת ההמוניים
  • להורים או לאפוטרופסים החוקיים של הילד אחריות ראשונה במעלה לגידולו
  • הזכות להגנה מפני כל סוגי האלימות – הגופניים והנפשיים
  • ילד ללא משפחה זכאי להגנה וסיוע מיוחדים מצד המדינה
  • ילד שהינו נכה זכאי להינות מחיים מלאים
  • זכותו של כל ילד לקבל שרותי בריאות
  • זכותו של כל ילד להנות מרמת חיים המתאימה לו
  • הזכות לקבל חינוך בבית ספר
  • הזכות לפנאי, ולניצול הפנאי למשחק וכל פעילות אחרת
  • הזכות להגנה מפני ניצול כלכלי: יקבע גיל מינימלי להתקבלות לעבודה ויאסר להעסיק ילד בסוגי עבודה העלולים להזיק לו
  • הזכות להגנה מפני חשיפה לסמים
  • הזכות להגנה מפני ניצול מיני
  • הזכות להגנה מפני חטיפה, מכירה וסחר בילדים
  • הזכות להגנה מפני עינויים ועונשים אכזריים ובכללם מאסר עולם
  • ילדים מתחת לגיל 15 לא ישתתפו באופן פעיל במלחמה
  • המערכת המשפטית תתייחס ברגישות יתרה לילדים, המדינות יקימו מערכות משפט נפרדות לילדים, ויקבע גיל מינימום שמתחתיו ילדים לא יועמדו כלל לדין
נגישות