קלרה מעין (מיצבורג)

מתוך מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים – נמצא בספריה כע 250, – חוברת 15 01.06.1972 קלרה מעין: 'אבי היתומים' פועלו של יאנוש קורצ'אק בבית היתומים ושילוחו לטרבלינקה. אפרים ויכסלפיש: 'ההסתערות על הרייכסטאג' כיבוש הרייכסטאג ע"י הצבא האדום בסוף אפריל...
נגישות