חניכי קורצ'אק

ישראל זינגמן (סטאשק)

ישראל זינגמן (סטאשק)

אנה דמבינסקי (חנה)

אנה דמבינסקי (חנה)

אדם  דמבינסקי (אדק)

אדם דמבינסקי (אדק)

צילה רובינשיין (לבית פולישיר)

צילה רובינשיין (לבית פולישיר)

בלפר יצחק (יצ'ו)

בלפר יצחק (יצ'ו)

יצחק סקלקה איז'אק

יצחק סקלקה איז'אק

דבורה רוזנמן (דבורקה)

דבורה רוזנמן (דבורקה)

ליאון ברל (גלוזמן)

ליאון ברל (גלוזמן)

שמואל ניסנבאום

שמואל ניסנבאום

שלמה נדל (שלמק)

שלמה נדל (שלמק)

שמעון אגסי גרוש'קה

שמעון אגסי גרוש'קה

שרקה נדיב (זלצמן)

שרקה נדיב (זלצמן)

אברהם הורמן (אברמלה)

אברהם הורמן (אברמלה)

הלנק'ה

הלנק'ה

שרה קרמר (שרקה)

שרה קרמר (שרקה)

מירה כספי (מירה)

מירה כספי (מירה)

שמואל גוגול

שמואל גוגול

נגישות