לרגל יום הבלונים ולאור הסכנות והנזקים שהם מסבים 

אנו מכריזים בזאת על "יום ללא בלונים"

5.10.2020

לרגל-יום-הבלונים

נגישות