שמעון אגסי נולד / ה בתאריך ב 12 אפריל 1920

שמעון בעת שרותו

שמעון בעת שרותו

שמעון אגסי היה בן 19 כשמלחמת העולם השנייה:
גרמניה הנאצית וסלובקיה פולשות לפולין,
עם תחילת השלב האירופי של מלחמת העולם השנייה.
מלחמת העולם השנייה, המכונה גם "מלחמת העולם השנייה",
הייתה מלחמה עולמית שנמשכה בין השנים 1939-1945,
אף כי סכסוכים המשקפים את ההתנגשות האידיאולוגית
בין מה שיהפוך לגוש בעלות הברית לגושי הציר החלו מוקדם יותר.
הרוב המכריע של מדינות העולם –
כולל כל המעצמות הגדולות –
יצרו בסופו של דבר שתי בריתות צבאיות מנוגדות: בעלות הברית והציר.
זו הייתה המלחמה העולמית ביותר בהיסטוריה;
זה היה מעורב ישירות יותר ממאה מיליון אנשים ממעל 30 מדינות.
במצב של מלחמה טוטאלית,
המשתתפים העיקריים השליכו את כל יכולותיהם הכלכליות,
התעשייתיות והמדעיות מאחורי המאמץ המלחמתי,
וטשטשו את ההבחנה בין משאבים אזרחיים לצבאיים.
מלחמת העולם השנייה הייתה הסכסוך הקטלני ביותר בהיסטוריה האנושית,
וסומן על ידי 50 עד 85 מיליון הרוגים,
רובם אזרחים בברית המועצות ובסין.
זה כלל טבח, רצח עם בשואה,
הפצצה אסטרטגית, מוות בכוונה תחילה מרעב ומחלות
והשימוש היחיד בנשק גרעיני במלחמה.

שמעון אגסי נולד/ה בתאריך ב 12 Apr 1920

שמעון בנערותו

שמעון בנערותו

was 19 years old when World War II:
Nazi Germany and Slovakia invade Poland,
beginning the European phase of World War II.
World War II, also known as the Second World War,
was a global war that lasted from 1939 to 1945,
although conflicts reflecting the ideological clash between
what would become the Allied and Axis blocs began earlier.
The vast majority of the world's countries—
including all of the great powers—
eventually formed two opposing military alliances:
the Allies and the Axis. It was the most global war in history;
it directly involved more than 100 million people
from over 30 countries. In a state of total war,
the major participants threw their entire economic,
industrial, and scientific capabilities behind the war effort,
blurring the distinction between civilian and military resources.
World War II was the deadliest conflict in human history,
marked by 50 to 85 million fatalities, most of whom
were civilians in the Soviet Union and China.
It included massacres, the genocide of the Holocaust,
strategic bombing,
premeditated death from starvation and disease and the only
use of nuclear weapons in war.

מצבתו של שמעון אגסי

מצבתו של שמעון אגסי

נגישות