שיחה על דמוקרטיה עם יוליה,

חברת במכון הפולני הישראלי,

מנהלת לכתיבת חומרי למידה חינוכיים.

 

נגישות