אנו חברי / וחברות 

"המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק"

משתתפים בצער רב ומודיעים על פטירתה של רחל מעיין ביתה של קלרה מעיין

שהלכה לעולמה בחודש דצמבר 2020

קלרה הייתה מחנכת בבית היתומים של קורצ'אק 

ושימשה במשך שנות חייה כמרצה בנושא באגודת קורצ'אק הישנה 

נגישות