בין קורצ'אק ליהדות בכיפור תפילת יום הכיפורים מתוך: מיכאל זילברברג, יומן וארשה, לונדון 1969, דביר ת"א עמוד 78 השנה 1920 החגים בפתח : כמה ימים קודם ראש השנה בא יאנוש קורצ'אק לביתנו ורעיון חדש בפיו -שאסייע לו בארגון תפילה בבית היתומים. לפי דעתו לא קשה לקבל לצורך זה אחד...

קראו עוד