לרגל יום השואה והגבורה מוגשים כאן מעט ציטוטים של יאנוש קורצ'אק,
רופא שהקדיש את חייו לטיפול ביתומים
ופיתח שיטת חינוך הומאנית ומהפכנית לזמנו,
המבוססת על כבוד והבנה ללב הילד.

קורצ'אק היה איש חינוך שהאמין ש"תיקון העולם יתאפשר בתיקון הילדים",
אך חיפש גם דרך משותפת לכל בני האדם ללא
הבדלי דת, לאום או גזע למצוא אושר וחירות.
בסוף חייו, בחר להשאר נאמן לעקרונות שלו,
בעודו מובל לטרבלינקה עם ילדי בית היתומים שהקים הגשים את תפילתו:

"תן לי אלוה, חיים קשים, אך יפים, עשירים ונעלים."

יהיה זכרם ברוך

"כמה אבני חן מפסיד אדם, מפני שאבד לו אורך-
הרוח לדבר עם הבריות ללא תכלית וכוונה –
אלא סתם, כדי להכירם."

"עתיד טוב יותר לאנושות טמון לא במשטר חברתי
זה או אחר אלא באדם טוב יותר."

"האם האדמה מכירה טובה לשמש מפני שהיא מאירה?
האם העץ מכיר טובה לגרעין, מפני שממנו צמח?
האם הזמיר שר לאמו מפני שחיממה אותו בחיקה?
האם האהבה היא מעשה ראוי לציון שבעדו אתה תובע תשלום?"

"אם אפשר לשנות איזה דבר, כדאי לחשוב על כך,
אך אם הוא מוכרח להישאר כך,
לא כדאי לכעוס לשווא…
צריך להשלים עם כך שלא הכל ולא תמיד,
יכול להיות על הצד הטוב ביותר.
יום אחד שמח ויום אחד עצוב, דבר אחד מצליח והאחר לא…
שום דבר אינו יכול להיות מושלם בתכלית השלמות."

"עבירה וסטייה די להם ביתרון הבנה, באורך-רוח ובטוב-עין;
הפשעים צריכים אהבה. צריך שתהיה אח לפושע הבודד,
המנודה, לחכות בשקט עד יעבור הרע."

"בתמימותנו אנו יראים את המוות,
מבלי דעת כי החיים הם תהלוכת רגעים מתים ונולדים.
שנה היא רק ניסיון של הבנת הנצח לשימוש יום-יומי.
אורך הרגע כאורך חיוך או אנחה."

"הנשמה כמהה בכלוב הצר של הגוף.
הבריות חשים את המוות ודנים בו מנקודת הראות של הקץ,
ואילו הוא אינו אלא המשכם של החיים, חיים אחרים.
אם אינך מאמין בהשארות הנפש, הלא תיאלץ להודות,
כי גופך חיה יחיה כעשב הירוק, כענן. הלא אתה מים ואפר."

"הרע מהלך בראש חוצות ואילו את הטוב עלינו לחשוף.
הרע מתפרסם בעצמו, הרע מכריח אותנו לתגובה מיידית.
הטוב נחבא אל הכלים, אינו מעורר תשומת לב.
פרסום הטוב מונע את השתלטות הרע!"

"רצוני ללמד, להבין ולאהוב את ה'איני יודע' המופלא,
השופע חיים, המבהיק בהפתעותיו…
רצוני שיבינו הבריות, כי שום ספר ושום רופא לא ימלאו את מקומה
של מחשבתם הערנית, של תצפיתם העצמית הקשובה."

"יש לך – תן. קשה? אני יודע. אבל תן בכל זאת.
ללא תערומת, בכל הלב. זה חשוב. עשה ניסיון ומי יודע?
אולי בשורת ימים שיגיעו (לא כל כך מהר),
כאשר ישתנה העולם (חייבים להאמין) והוא יהנה יותר לתת מאשר לאגור,
פשוט לא יהיה מסוגל לנהוג אחרת.
בינתיים תעניק משלך באורך רוח,
עד אשר (חייבים להאמין) יחלוק האדם בשמחה את מה שיש לו."

"אינני קיים כדי שיאהבוני ויוקירו אותי, אלא כדי שאפעל אני ואוהב.
אין הסביבה חייבת לעזור לי אלא אני חייב לדאוג לעולם – לאדם."

נגישות