שיחה עם רפאלה בביש

מנהלת תחום חינוך בעמותת דלפליס

ובמרכז הדולפין והים

נגישות