*חניכי קורצ'אק*                          

סקלקה יצחק

יליד 1922 נפטר ב 2017
היה חניך בין השנים  1928- 1934

נדל שלמה (שלמק)

יליד 1920 נפטר ב 2018
היה חניך בין השנים  1927- 1934

בלפר יצחק (איצ'ו)

יליד 1923 נפטר ב 2021
היה חניך בין השנים 1934-1927

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

 

יליד 0000 נפטר ב  0000

היה חניך בין השנים 0000-0000

נגישות