קוראים נכבדים

עקב משבר מגפת הקורונה

הפוקדת את עולמנו בתקופה זו .

 המכון החינוכי הישראלי שולח :

ברכת בריאות טובה לכולם והחלמה מהירה לחולים .

אנה שמרו על עצמכם בבידוד ובסגר הקשה וזכרו !

נטילת ידיים ושמירת מרחק איש מרעהו ,

פרושו הצלת חיים.

שמרו על הקשר עם קרוביכם הסבים והסבתות 

בתקשורת טלפונית אך מרחוק וללא מגע ,

למרות הקושי הקיים .

והושיטו עזרה למבוגרים ולנזקקים בעלי קושי להסתגלות ,

עקב המצב החדש שאנו נתונים לו בימים אלו.

הקפידו להישמע להנחיות משרד הבריאות –

שכן אלו הנחיות מצילות חיים .

בתקווה שהמשבר יחלוף במהרה ,

וכולנו נשוב לשגרת החיים התקינה .

נגישות