המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק

יאנוש קורצ'אק הוא דמות שעם השנים מעמדה כסמל רק הולך ומתעצם. כבר מגיל ילדות מלמדים אותנו על האיש שאיחד את גורלו עם גורל תלמידיו, גם כשיכול היה לבחור אחרת. תחומי עיסוקיו השונים כרופא, סופר ומחנך, העניקו לו חכמת חיים רבה ומגוונת. מקבץ מציטוטיו מספר לנו על תפיסת העולם האופטימית שלו, אותה הותיר לנו כמורשת.

קורצ'אק הסופר, הרופא והמחנך היהודי-פולני, נולד והתבגר כהנריק גולדשמיט. יאנוש קורצ'אק היה שם העט שלו מראשית דרכו הספרותית. הוא פעל בפולין בשנות ה-20 וה-30 של המאה העשרים. בין השנים 1912 – 1942 ניהל את בית היתומים היהודי בוורשה (Dom Sierot), ובין השנים 1919 – 1939 היה שותף לניהול הפדגוגי של בית היתומים הפולני "ביתנו". בדרכו החינוכית יישם ערכים של יחס מכבד לילד ולכל אדם באשר הוא, בחירה בין טוב ורע, דאגה לחלש ואחריות כלפי הזולת. קורצ'אק היה חדשני בעקרונות הפדגוגיים, שהתווה במסגרות החינוכיות בהן פעל, והשפיע רבות על התפתחות החינוך הדיאלוגי בפולין ובעולם כולו.

חזון המכון החינוכי הישראלי ע"ש קורצ'אק

  • לראות בילדים ובנוער שותפים פעילים בעיצוב החברה, בעלי דעה וזכות להשמיעה.
  • להחלפת תרבות של תועלתנות ורכושנות בתרבות של תועלת, שיתוף וביטוי חמלה.
  • לתרגום בלתי מתפשר של האתוס ההומניסטי לפעולות ולמעשים ממשיים במציאות החיים העכשיווית בחברה הישראלית, בשיתוף ילדים ונוער.

אנו מציעים דגם תרבותי-חברתי חלופי מעורר תקווה:

  • דגם דמוקרטי בהשראת חברת הילדים הקורצ'קאית, המבוסס על כבוד האדם וחירותו ותואם את מגילת העצמאות של מדינת ישראל.
  • דגם המגדיר מחדש את מקום הילד בחברה כאזרח מועיל, שותף בעל חובות, זכויות ואחריות.
  • דגם המגדיר את המבוגרים כאחראים ליצירת חברה טובה יותר בראיית עתידית של הדורות הבאים.אנו מאמינים שאפשר אחרת!
נגישות