חוקי-בית-המשפט-בבית-קורצ'אק

חוקי בית המשפט בבית היתומים של יאנוש קורצ'אק  כתב ותרגם שבח עדן משפט החברים חשיבות מיוחדת בחיי החברה שהתנהלו במוסד הייתה ל"משפט החברים". קורצ'אק עודד את חניכיו לפתור את הסכסוכים שבינם לבין עצמם ואת אלה שבינם למחנכים ולהנהלת המוסד במסגרת "בית-המשפט"...
נגישות