יסודות הזכויות לפי אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד:


כל הילדים יש את הזכות הדברים הבאים, לא משנה מה הגזע שלהם, מין שפה צבע, דת, דעה פוליטית או אחרת,

או היכן נולדו או למי הם נולדו. 1.לכל ילד זכות טבעית לחיים.   

2.לכל ילד זכות להיקרא בשם, 

3.ילד לא יופרד מהוריו בניגוד לרצונם, 

4.הזכות להביע את דעותיו בחופשיות בכל העניינים הנוגעים לו, 

5.הזכות לחפש, לקבל ולמסור מידע ורעיונות מכל סוג שהוא, 

6.הזכות לחופש מחשבה מצפון ודת, 

7.הזכות לחופש ההתאגדות ולחופש ההתקהלות השקטה, 

8.שום ילד לא יהא נתון להתערבות שרירותית או בלתי חוקית בפרטיותו, משפחתו,

   ביתו ותכתובתו, ואף לא פגיעה שלא כחוק בכבודו ובשמו הטוב,

9.לכל ילד תהייה גישה למקורות מידע כגון אמצעי התקשורת ההמוניים,

10.להורים או לאפוטרופסים החוקיים של הילד אחריות ראשונה במעלה לגידולו, 

11.הזכות להגנה מפני כל סוגי האלימות – הגופניים והנפשיים,

12.ילד ללא משפחה זכאי להגנה וסיוע מיוחדים מצד המדינה,

13.ילד שהינו נכה זכאי להינות מחיים מלאים, 

14.זכותו של כל ילד לקבל שרותי בריאות,

15.זכותו של כל ילד להנות מרמת חיים המתאימה לו, 

16.הזכות לקבל חינוך בבית ספר,

17.הזכות לפנאי, ולניצול הפנאי למשחק וכל פעילות אחרת,

18.הזכות להגנה מפני ניצול כלכלי: יקבע גיל מינימלי להתקבלות לעבודה,

     ויאסר להעסיק ילד בסוגי עבודה העלולים להזיק לו,

19.הזכות להגנה מפני חשיפה לסמים, 

20.הזכות להגנה מפני ניצול מיני, 

21.הזכות להגנה מפני חטיפה, מכירה וסחר בילדים,

22.הזכות להגנה מפני עינויים ועונשים אכזריים ובכללם מאסר עולם,

23.ילדים מתחת לגיל 15 לא ישתתפו באופן פעיל במלחמה,

24.המערכת המשפטית תתייחס ברגישות יתרה לילדים, והמדינות יקימו מערכות  

     משפט נפרדות לילדים,

     יקבע גיל מינימום שמתחתיו ילדים לא יועמדו כלל לדין.הגיבו בפייסבוק