תעודת רשם העמותות בישראל

               

             

                תעודת רשם העמותות 

                    וזאת לתעודה כי:

 

 

             "המכון החינוכי הישראלי ע"ש יאנוש קורצ'אק" 

 

  

 הגיבו בפייסבוק