יד ושם 2018

הזמנה פתוחה לטכס הנחת זרים ,
ואזכרה ליאנוש קורצ'אק ,סטפה והילדים.
שנרצחו במחנה ההשמדה בטרבלינקה .


הכניסה חינם

העצרת בשיתוף בית הספר יד ושם תתקים
 בכיכר יאנוש קורצ'אק בהר הזיכרון ,יד ושם יושלים.
 בתאריך:7/8/2018
יום שלישי ,כז' באב תשע"ח .


 הגיבו בפייסבוק