זכויות הילד ע"פ קורצ'אק (נקודות מרכזיות)

לילד הזכות להיות נאהב.

הזכות לכבוד.

הזכות לתנאים נאותים.

הזכות לחיים טובים עכשיו.

הזכות להיות הוא עצמו.

הזכות לטעות.

הזכות להיכשל.

הזכות להילקח ברצינות.

הזכות להערכה על מה שהוא.

הזכות לקוות, להתאונן לשאול.

הזכות לסודות משלו.

הזכות לאמירת האמת.

הזכות לכבוד לרכושו.

הזכות לחינוך והשכלה.

הזכות למחות על אי צדק.

הזכות להישפט בבית דין של השווים לו.

הזכות להגנה בבית המשפט.

הזכות לכבוד על צערו.

הזכות לאמונה.


הגיבו בפייסבוק